Dotace pro již stojící domy

Také domy již stojící a dokončené před 1.7.2007 mohou čerpat dotaci Zelená úsporám. Je tak možné získat peníze na zateplení domu či výměnu kotle.

dotace část A – Zateplení (snižování energetické náročnosti)

Tato dotace se vztahuje pouze na domy kolaudované před 1.7.2007. V této části dotace jsou nabízeny čtyři různé hladiny podpory státu podle intenzity zvoleného opatření.

Hladina 1.
Podporu ve výši 30% nákladů získá každý, kdo úpravou dosáhne průměrné hodnoty spotřeby tepla. Tento parametr je pro každého klienta bydlícího v domě od ES velmi jednoduše dosažitelný. Tato úroveň podpory je pro klienty ES tedy prakticky automatická.

Hladina 2.
Podporu ve výši 40% nákladů získá ten, kdo provede úpravy, které způsobí snížení spotřeby tepla o 50% a dosáhne celkové náročnosti menší než 55kWh/m2.rok. Právě do této druhé hladiny bude pravděpodobně mířit nejvíce úprav realizovaných pro naše bydlící klienty. Půjde nejčastěji o zateplení fasády domu na dnešní úroveň používaných izolací a celou novou fasádu.

Hladina 3.
K získání dotace v hodnotě 55% výdajů je třeba dosáhnout spotřeby tepla nižší než 35kWh/m2.rok a snížení spotřeby tepla o 60% z původního stavu. V tomto případě bychom klientům k opatřením z druhé hladiny přidali ještě výměnu oken za dnešní trojskla.

dotace část C - výměna kotle za tepelné čerpadlo a rekuperaci

Všech bydlících klientů se týká možnost dotace na rekupraci. Rekuperace je řízené větrání domu, kde získáváme teplo z použitého vzduchu. Takto získaným teplem ohříváme vzduch nový čerstvý. Účinnost této úspory je vyšší než 75% ušetřeného tepla, které se tak nevyvětrává. Dotace činí 100.000 Kč a pokryje 75% nákladů.

U malé části bydlících klientů, kteří své domy vytápí kotli na tuhá paliva, využijeme také dotaci na výměnu kotle za tepelné čerpadlo (vzduch/voda). Dotace bude činit 75.000 Kč (v kombinaci se zateplením). Pokud bychom dům nezateplovali, bude dotace na výměnu kotle za tepelné čerpadlo 60.000 Kč.

Klienti mohou ještě využít dotaci na solární ohřevy vody ve výši 50.000 Kč. Efektivitu této možnosti v ES stále vyhodnocujeme a doposud jsme nedospěli k názoru, že solární ohřevy doporučíme všem klientům jako plošné řešení. Tuto možnost budeme posuzovat velmi individuálně s ohledem na budoucnost fotovoltaických zařízení.
Pro všechny klienty budeme také čerpat dotace na posudky a testy neprůdušnosti, budeme-li je realizovat.

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 14.5.2014.
Aktualizováno: 14.5.2014 zpět

http://zelena-usporam-2014.ekonomickestavby.com/bulletin1404_47.cz/dotace-pro-jiz-stojici-domy.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.