Které podmínky musíte splnit?

V tomto článku se dozvíte, jaké podmínky musíte pro získání dotace splnit, jakou dotaci můžete očekávat a také, co dalšího byste mohli potřebovat vědět.

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona).

Při realizaci musí být použity materiály, výrobky a technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií, realizaci musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů. Tyto seznamy naleznete na www.nzu2013.cz.

Podporu v rámci Programu lze čerpat pouze na rodinné domy schválené k užívání před 1.7.2007.

Podpora se vztahuje na práce dokončené po 1.1.2013.

Podporu v rámci Programu lze čerpat pouze na rodinné domy, jejichž celková energeticky vztažná plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2.
Definice: Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 14.5.2014.
Aktualizováno: 14.5.2014 zpět

http://zelena-usporam-2014.ekonomickestavby.com/bulletin1404_47.cz/ktere-podminky-musite-splnit.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.